Eerste “Banket van het kartel” is groot succes!

Eerste “Banket van het kartel” is groot succes!

Zaterdag 20 februari nodigden we voor het eerst onze leden en sympathisanten uit voor ons eerste Banket van het Kartel.

Heel wat mensen gingen op onze uitnodiging in en schoven met ons mee aan tafel in feestzalen Bertembos.

Uittredend burgemeester, Albert Mees, had het in zijn toespraak over de nog nauwere samenwerking tussen Gemeentebelangen en Open Vld die we in de toekomst willen bewerkstelligen. Vanaf nu zullen alle activiteiten gezamenlijk georganiseerd worden door het kartel.

Onze nieuwe burgemeester, Joël Vander Elst, lichtte een aantal projecten van het huidige bestuur toe en drukte erop dat onze leden van het schepencollege hard werken om alles gerealiseerd te krijgen. Zo bedankte hij schepen Greet Goossens voor haar inzet op de werfvergaderingen voor de bouw van de nieuwe jeugdlokalen in Korbeek-Dijle en het feit dat ze Bertem cultureel op de kaart heeft gezet met cultuurprojecten zoals Bertem Buiten Gewoon en de knappe kunstroute “KunstVoer” die twee jaar geleden voor het eerst, en met succes, werd georganiseerd en ons volgend jaar opnieuw aangenaam zal verrassen.
Ook schepen Tom Philips werd door hem bedankt voor de vele vergaderingen ter voorbereiding van de bouw van de sporthal en vooral ook voor het feit dat hij er als schepen van financiën op toeziet dat elke euro tweemaal omgedraaid wordt alvorens hij wordt uitgegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *