Onze plannen

[vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3243″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3174″ fronttitle=”Heraanleg voetpaden” backavatar=”image” backtitle=”Heraanleg voetpaden” backcontent=”We gaan de volgende jaren minimaal onderstaande voet- paden, die in slechte staat zijn, heraanleggen:
Paardenstraat
Kerkstraat
Egenhovenstraat
Stationsstraat
Korbeekse Kerkstraat
Mezenstraat
Dorpstraat te Leefdaal in functie van herinrichting Leefdaal Centrum” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#23539b” cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3306″ fronttitle=”Parkeren” backtitle=”Parkeren” backcontent=”Parkeren in de Dorpstraat alleen in parkeervakken
Parkeren in de Dorpstraat moet in zijn totaliteit bekeken worden.
We gaan dit doen door parkeren alleen toe te laten in parkeervakken.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#aac882″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em” contentcolor=”#000000″][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3174″ fronttitle=”Realisatie sportcomplex Verona” backavatar=”image” backtitle=”Realisatie sportcomplex Verona” backcontent=”Het ontwerp en de aannemer van de nieuwe sporthal zijn gekend.
Het sportcomplex Verona moet samen met
de aanleg van een 230-tal parkeerplaatsen en een skatepark de volgende jaren vorm krijgen.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#23539b” cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3322″ fronttitle=”Grondige verfraaiing van onze gemeente” backavatar=”image” backtitle=”Grondige verfraaiing van onze gemeente” backcontent=”Door het sproeiverbod is het groenonderhoud van de gemeente bijzonder moeilijk geworden de laatste jaren.
Een grondige verfraaiing van de kerkhoven is aan de orde. Maar ook onze dorpscentra gaan we opfleuren.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#168cd3″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3329″ fronttitle=”Gemeentelijk aankoopbeleid met aandacht voor Bertemse ondernemers” backavatar=”image” backtitle=”Gemeentelijk aankoopbeleid met aandacht voor Bertemse ondernemers” backcontent=”Als overheid zijn we gebonden aan specifieke regels hieromtrent.
De aankoopprocessen worden aangepast zodat er maximaal met de lokale ondernemers kan samengewerkt worden.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#2a5192″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3329″ fronttitle=”Pakkans verhogen door ANPR” backavatar=”image” backtitle=”Pakkans verhogen door ANPR” backcontent=”Verder blijven investeren in een performant netwerk om de pakkans te verhogen.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#2a5192″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3329″ fronttitle=”Aandacht voor dierenwelzijn op gemeentelijk niveau” backavatar=”image” backtitle=”Aandacht voor dierenwelzijn op gemeentelijk niveau” backcontent=”Deze bevoegdheid moet de komende jaren opgenomen worden om over het welzijn van dieren te waken bij de verschillende beleidsplannen van de gemeente en concrete acties op te zetten: de realisatie van een hondenweide, het chippen van zwerfdieren…” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#2a5192″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3329″ fronttitle=”Nieuwe locatie jeugdhuis in Leefdaal” backavatar=”image” backtitle=”Nieuwe locatie jeugdhuis in Leefdaal” backcontent=”Door de bouw van een nieuwe school bestaat er onzekerheid over de locatie van jeugdhuis 2Hoog in Leefdaal.
We gaan de komende jaren samen met het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#2a5192″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3329″ fronttitle=”Gemeentelijk vervoer voor Korbeek-Dijle” backavatar=”image” backtitle=”Gemeentelijk vervoer voor Korbeek-Dijle” backcontent=”Er is geen openbaar vervoer van Korbeek-Dijle naar Bertem.
Hierdoor hebben minder- mobiele personen geen toegang tot o.a. de gemeentelijke diensten, de post, banken…
Daarom gaan we voor hen gemeentelijk vervoer organiseren.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#2a5192″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3251″ fronttitle=”Fietssuggestiestroken” backtitle=”Fietssuggestiestroken” backcontent=”In plaats van tijd te verliezen voor verwerving van gronden voor het aanleggen van vrij- liggende fietspaden gaan we maximaal inzetten op de aanleg van fietssuggestiestroken op de belangrijkste verbindingswegen in onze gemeente.
Volgende straten willen we de komende jaren zeker realiseren:
Bosstraat
Everbergsesteenweg
Neerijse steenweg
Kruisstraat
Dorpstraat tussen Kuipersberg en Kerstraat (Plezante Draai)
Van Dijlepad tot aan Nijvelsebaan” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#679f34″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3266″ fronttitle=”Realisatie Leefdaal Centrum” backtitle=”Realisatie Leefdaal Centrum” backcontent=”De plannen voor de herinrichting van Leefdaal Centrum zijn klaar.
We gaan nu voor de uitvoering!” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#495a85″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3322″ fronttitle=”Bouw nieuwe school in Leefdaal” backtitle=”Bouw nieuwe school in Leefdaal” backcontent=”Een kwaliteitsvolle, nieuwe school met aandacht voor energie- en luchtkwaliteit, hiervoor hebben we een toezegging van subsidiëring van de Vlaamse overheid gekregen.
Conform de afspraken wordt dit de komende jaren concreet uitgewerkt en gerealiseerd.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#a6cb7c” cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3348″ fronttitle=”Extra middelen voor inrichting school en omgeving” backavatar=”image” backtitle=”Extra middelen voor inrichting school en omgeving” backcontent=”Als overheid zijn we gebonden aan specifieke regels hieromtrent.
De aankoopprocessen worden aangepast zodat er maximaal met de lokale ondernemers kan samengewerkt worden.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#2a5192″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3333″ fronttitle=”Onderzoek intergemeentelijk bedrijventerrein + opmaak handelsplan” backtitle=”Onderzoek intergemeentelijk bedrijventerrein + opmaak handelsplan” backcontent=”Samenwerking met onze buurgemeenten is nodig om de mogelijkheden rond de ontwikkeling van een bedrijventerrein te realiseren.
Samen met de lokale handelaars gaan we een handelsplan opmaken om de lokale handel in de gemeente te versterken.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#4a6091″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3333″ fronttitle=”Verhoogde controle op parkeren” backtitle=”Verhoogde controle op parkeren” backcontent=”Er moet meer controle op parkeren komen. Gemeentebelangen – Open Vld is ervan overtuigd dat hier, in samenwerking met buurgemeenten, een efficiënte oplossing geboden kan worden.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#4a6091″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3333″ fronttitle=”Lokale kunst een forum blijven geven” backtitle=”Lokale kunst een forum blijven geven” backcontent=”Onze gemeente beschikt over zeer getalenteerde kunstenaars.
We blijven hen een forum geven door initiatieven zoals Bertem Buiten Gewoon en KunstVoer te organiseren en ondersteunen, maar ook
door als gemeente lokale kunst aan te kopen.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#4a6091″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][cq_vc_cubebox frontfullimage=”3333″ fronttitle=”Overdekte petanquevelden” backtitle=”Overdekte petanquevelden” backcontent=”Petanque is een populaire sport bij de senioren.
Daarom zullen we in iedere deelgemeente een overdekt petanqueveld voorzien zodat er steeds kan gespeeld worden.” rotatecube=”0″ cardstyle=”customized” backbg=”#4a6091″ cubeheight=”350px” titlesize=”3.6em”][vc_separator][/vc_column][/vc_row]