Front Page Copy

Nieuws

Succes Yvette, Sonia, Hans & Kim!

Het vertrek van Berre en Greet zorgt voor een aantal verschuivingen in de ploeg van Gemeentebelangen-Open Vld: Yvette Laes wordt onze nieuwe schepen van Onderwijs, Cultuur, Seniorenwerking, Sport en DierenwelzijnSonia

Read More »

Bedankt Berre en Greet!

In december 2020 namen Albert Mees en Greet Goossens deel aan hun laatste gemeenteraad. Joël Vander Elst: “De gemeente was decennialang in goede handen en de opvolgers zullen ervoor zorgen

Read More »

Nieuwe look voor centrum Leefdaal!

Het centrum van Leefdaal krijgt over een aantal jaar een volledig nieuw uitzicht. De huidige site, met de basisschool, de parochiezaal, jeugdhuis Twee Hoog en de sportzaal, gaat volledig tegen

Read More »

Koop lokaal via Bertemlokaal.be

De coronacrisis is voor onze lokale handelaars enorm zwaar. Daarom nam onze schepen van lokale economie, Tom Philips, het initiatief om 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗮𝗹 op te richten! 𝗪𝗮𝘁 𝘃𝗶𝗻𝗱 𝗷𝗲 𝗵𝗶𝗲𝗿𝗼𝗽?

Read More »

Onze burgemeester en schepenen

Joël Vander Elst

Burgemeester

Bevoegdheden


Politie en veiligheid • Burgerzaken • Personeel en organisatieontwikkeling • Begraafplaatsen • Feestelijkheden • Informatie en communicatie

Gasthuishof 3
3060 Bertem
0495 35 15 20‬

Yvette Laes

Schepen

Bevoegdheden


Onderwijs • Cultuur • Sport • Seniorenwerking • DierenwelzijnKouter 45
3060 Bertem
0477 62 57 13

Tom Philips

Schepen

Bevoegdheden


Financiën • Lokale economie • Ruimtelijke ordening • Sociale zaken • Jeugd • Kinderopvang • ICT • GIS

Dorpstraat 604
3061 Leefdaal
0473 46 62 23

Onze gemeenteraadsleden

Diane Vander Elst

Diane Vander Elst


Gemeenteraadslid
Politieraadslid


Dorpstraat 340
3061 Leefdaal
0479 719 777

Roland Gustin

Roland Gustin


GemeenteraadslidBosstraat 4
3060 Bertem
0476 418 298

Jimmy Geyns

Jimmy Geyns


Gemeenteraadslid
Politieraadslid


Fr. Dottermansstraat 35B/002
3060 Bertem
0472 827 347

Hans Neckebrouck

Hans Neckebrouck


GemeenteraadslidNijvelsebaan 10
3060 Korbeek-Dijle
0477 440 021

Thomas Goossens

Thomas Goossens


Lid BCSDVossenstraat 41
3060 Bertem
0479 553 861

Sonia Stiasteny

Sonia Stiasteny


GemeenteraadslidHet Bies 40
3061 Leefdaal
0476 289 693

Kim De Bontridder

Kim De Bontridder


Lid BCSDTervuursesteenweg 184 bus 106
3060 Bertem
0495 729 253

Onze actiepunten

Tijdens een bestuursperiode moeten er keuzes gemaakt worden.
Daarom hebben we concrete actiepunten uitgewerkt die we de huidige bestuursperiode willen realiseren.

Mobiliteit

We gaan de volgende jaren minimaal onderstaande voetpaden, die in (zeer) slechte staat zijn, heraanleggen: 

 • Paardenstraat
 • Kerkstraat
 • Egenhovenstraat
 • Stationsstraat
 • Korbeekse Kerkstraat
 • Mezenstraat


In plaats van veel geld en tijd te investeren in de realisatie van vrijliggende fietspaden gaan we maximaal inzetten op de aanleg van fietssuggestiestroken op de belangrijkste verbindingswegen in onze gemeente.
Volgende straten willen we de komende jaren zeker realiseren:

 • Bosstraat
 • Everbergsesteenweg
 • Neerijse steenweg
 • Kruisstraat
 • Dorpstraat tussen Kuipersberg en Kerstraat (Plezante Draai) 
 • Van Dijlepad tot aan Nijvelsebaan

Parkeren in de Dorpstraat moet in zijn totaliteit bekeken worden. We gaan dit doen door parkeren alleen toe te laten in parkeervakken.

De plannen voor de herinrichting van Leefdaal Centrum zijn klaar. We gaan nu voor de uitvoering! 

We blijven verder investeren in een performant netwerk om de pakkans te verhogen.

Er moet meer controle op parkeren komen.

Gemeentebelangen – Open Vld is ervan overtuigd dat hier, in samenwerking met buurgemeenten, een efficiënte oplossing geboden kan worden.

Verhoogde controle op parkeren

Er moet meer controle op parkeren komen. Gemeentebelangen – Open Vld is ervan overtuigd dat hier, in samenwerking met buurgemeenten, een efficiënte oplossing geboden kan worden. 

Er is geen openbaar vervoer van Korbeek-Dijle naar Bertem.

Hierdoor hebben minder- mobiele personen geen toegang tot o.a. de gemeentelijke diensten, de post, banken…

Daarom gaan we voor hen gemeentelijk vervoer organiseren.

Ondernemers

Als overheid zijn we gebonden aan specifieke regels met betrekking tot gemeentelijk aankoopbeleid.

De aankoopprocessen worden aangepast zodat er maximaal met de lokale ondernemers kan samengewerkt worden.

We gaan samenwerken met onze buurgemeenten om de mogelijkheden rond de ontwikkeling van een bedrijventerrein te realiseren.

Samen met de lokale handelaars gaan we een handelsplan opmaken om de lokale handel in de gemeente te versterken.

 

Jeugd

Door de bouw van een nieuwe school bestaat er onzekerheid over de locatie van jeugdhuis 2Hoog in Leefdaal. We gaan de komende jaren samen met het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie.

Sport

Het ontwerp en de aannemer van de nieuwe sporthal zijn gekend. Het sportcomplex Verona moet samen met de aanleg van een 230-tal parkeerplaatsen en een skatepark de volgende jaren vorm krijgen.

We gaan in iedere deelgemeente een overdekt petanqueveld voorzien zodat er steeds kan gespeeld worden.

Onderwijs

Een kwaliteitsvolle, nieuwe school met aandacht voor energie- en luchtkwaliteit, hiervoor hebben we een toezegging van subsidiëring van de Vlaamse overheid gekregen. Conform de afspraken wordt dit de komende jaren concreet uitgewerkt en gerealiseerd. 

Veiligheid en comfort van onze schoolkinderen is een blijvend aandachtspunt.

Daarom maken we deze legislatuur 100.000 euro vrij voor onze scholen.

Cultuur

Onze gemeente beschikt over zeer getalenteerde kunstenaars. We blijven hen een forum geven door initiatieven zoals Bertem Buiten Gewoon en KunstVoer te organiseren en ondersteunen, maar ook door als gemeente lokale kunst aan te kopen.

Onze gemeente beschikt over zeer getalenteerde kunstenaars. We blijven hen een forum geven door initiatieven zoals Bertem Buiten Gewoon en KunstVoer te organiseren en ondersteunen, maar ook door als gemeente lokale kunst aan te kopen.

Welzijn

Door het sproeiverbod, is het groenonderhoud van de gemeente bijzonder moeilijk geworden de laatste jaren. Een grondige verfraaiing van de kerkhoven is aan de orde. Maar ook onze dorpscentra gaan we opfleuren.

Ons kartel wil deze bevoegdheid opnemen de komende jaren om hierover te waken bij de verschillende beleidsplannen van de gemeente en concrete acties opzetten: de realisatie van een hondenweide, het chippen van zwerfdieren…